קול קורא לשיתוף פעולה במיזם המלגות בין הרשויות המקומיות למפעל הפיס שנת תש"פ (2019-2020‎)


בימים האחרונים נפתח קול קורא לשיתוף פעולה במיזם המלגות בין הרשויות המקומיות למפעל הפיס.במסגרת המיזם יוענקו מלגות לימודים בשנת הלימודים האקדמית תש"פ (2019-2020) בסך של 10,000 ש"ח לכל מלגה, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה והמחצית השנייה (5,000 ש"ח בלבד) תמומן על ידי מפעל הפיס (matching מלא).במסגרת המיזם, יוענקו המלגות אך ורק לסטודנטים המקיימים את כל התנאים הבאים:

  • הסטודנטים הינם אזרחי ישראל.
  • במהלך שנת הלימודים האקדמאית תש"פ הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
  • במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 130 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תש"פ.

הקול קורא יהיה פתוח עד ליום ה- 17/04/19 , הרשמה ופרטים נוספים באתר מפעל הפיס.