מפגש שנתי בנושא מיזמים אזוריים‎ לחקלאות תומכת סביבה


אתמול נערך מפגש עדכונים שנתי בנושא מיזמים אזוריים לחקלאות תומכת סביבה.מטרתם של המיזמים היא יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה על מנת להוביל את חקלאי ישראל ליישום חקלאות מקיימת, אשר תשמור על משאבי הקרקע והמים לדורות הבאים ותגן על האדם, החי, הצומח והשטחים הפתוחים, תוך קידום התועלות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של החקלאות. המיזמים נתמכים בנוהל חמש שנתי שפרסם משרד החקלאות.במפגש נכחו נציגים מהמועצות האזוריות רמת נגב, עמק חפר ומגידו. מרכז המועצות האזוריות מקדם ותומך במיזמים מסוג זה כחלק מרכזי מתפישת ניהול השטחים הפתוחים.אוריאל בן חיים - ראש תחום חקלאות וסביבה במרכז המועצות בירך את המשתתפים והדגיש את חשיבות העשייה המשותפת עם כלל בעלי העניין, בניהם: משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, אקדמיה וכמובן החקלאים, וכל זאת בניהול והובלה של המועצות האזוריות. עוד הדגיש אוריאל את הצורך להצעיד את החקלאות קדימה בתקופה בה אנו נדרשים לחזק את החקלאות, הן מול מוסדות השלטון הדורסים בעזרת הותמ"לים את שטחי החקלאות והן ההתמודדות העולה מול שינויי האקלים."עלינו האחריות לקבוע את עתידנו! המיזמים האזוריים מוכיחים כי שיתופי פעולה וניהול נכון מחזקים את החקלאות והחקלאים, וכן מפחיתים את הקונפליקטים בין החקלאות לסביבה ולקהילות".מרכז המועצות האזוריות רואה במיזמים אלה מקפצה למועצות נוספות ביישום והטמעה של ממשקים חקלאיים וניהוליים תומכי סביבה בכל חלקי הארץ.[gallery link="file" size="medium" ids="http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.14-1.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.14.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.20.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.23.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.24.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.25.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.27.jpeg|,http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/WhatsApp-Image-2019-03-17-at-13.38.26.jpeg|"]חומרים נוספים לעיון:נוהל תמיכה במיזמים אזוריים 2017סרטוני ווידאו ממחזור ראשון של מיזמים אזורייםמיזם חקלאות תומכת סביבה לב השרוןניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילהחקלאות תומכת סביבה במועצה האזורית יואב