פרסום תכנית יישום לשימור והתחדשות מבני מורשת במרחב הכפרי‎


תכנית היישום היא פרי יוזמת מרכז המועצות האזוריות בשיתוף משרד החקלאות, משרד ראש הממשלה והמועצה לשימור אתרים מטרת התוכנית: פיתוח כלים לשימור מורשתם הלאומית של מבני הציבור השיתופיים, המעטרים את סיפור ההתיישבות העובדת בארץ ישראל בכל צורות ההתיישבות השונות, החל מחוות ההכשרה, הקבוצה, הקיבוץ ומושב העובדים וכלה בציוני דרך משמעותיים כגון: היאחזויות הנח"ל, בתי הספר החקלאיים וחוות הניסיונות. זאת מתוך ההכרה בחשיבות תרומתם לבניין הארץ ומשמעותה הערכית של התשתית הקהילתית, הפיזית והמנהלית הייחודית המאפיינת אותם.יעדי התכנית:

  •  יצירת סל כלים ארגוניים, כלכליים, משפטיים ותכנוניים, שיאפשרו לישובים ולמועצות להבטיח את החייאתם ואת הקיימות הנמשכת של מבני הציבור השיתופיים והמרחבים הסמוכים להם.
  • גיבוש החלטות והנחיות מתואמות בין מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל ואישורם, על מנת להתגבר על החסמים הקיימים וליצור תשתית רגולטורית, שתסייע ליצירת מקורות כלכליים ועצמאיים. מקורות כלכליים אלו יאפשרו לשאת את עלות שימור ואחזקת אתרי ונכסי המורשת במטרה להפחית ככל הניתן את העומס הנדרש מן הקופה הציבורית ולהבטיחאת קיומם ותפקודם לאורך שנים.
  • העלאת מודעות נושא שימור מורשת ההתיישבות העובדת לשיח הציבורי ביישובים ומציאת הדרך לקבלת תמיכה חברתית לשילוב המבנה במרקם החיים הקהילתיים.

כנסו כאן לקריאת התוכנית המלאה