הסתיים מפקד החקלאות הארצי - הראשון מזה 40 שנה


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה על סיומו של מפקד החקלאות הארצי. זהו מפקד החקלאות הראשון שמתקיים מזה כמעט 40 שנה (המפקד האחרון התקיים בשנת 1981).מטרת המפקד היא לקבל תמונת מצב עדכנית על החקלאות ועל מבנה המשק החקלאי בישראל לאור השינויים שחלו בהם בעשורים האחרונים.וועדת ההיגוי, שליוותה את תכנון המפקד, כללה נציגים ממשרדי ממשלה, מהאקדמיה ומארגוני החקלאים.תהליך ביצוע המפקד:בשלב הראשון מופו כלל המשקים החקלאיים בישראל, פעילים ושאינם פעילים, סך הכל כ- 700,25 משקים.בשלב השני, נפקדו כל המשקים החקלאיים שמופו, לרבות קיבוצים, מושבים, משקים פרטיים וחברות חקלאיות.שיעור ההשבה על המפקד היה 91%: 5% מהמשיבים ענו באינטרנט, 80%  בטלפון ו-15% בראיון פנים אל פנים.מניתוח ראשוני של הנתונים עולה כי בישראל קיימים כ-18,000 משקים חקלאיים פעילים.הממצאים שנאספו יעובדו בלמ"ס בחודשים הקרובים, ובהמשך יפורסמו נתונים עדכניים על מספר המשקים לסוגיהם, מבנה המשקים, היקף השטחים החקלאיים, סוגי הפעילות החקלאית והלא חקלאית, מספר המועסקים בכל משק ועוד.נתוני המפקד יעמדו לרשות הציבור הרחב, ויהוו את הבסיס לקביעת מדיניות בענף החקלאות.פרופ' דני פפרמן - הסטטיסטיקן הלאומי ומנכ"ל הלמ"ס: "ביצוע המפקד התאפשר לאחר חבלי לידה לא פשוטים. אני מבקש להודות לציבור החקלאים בישראל על שיתוף הפעולה הפורה מאוד שזכינו לו, מתוך אדיבות ורצון לשתף במתרחש בענף זה. בהזדמנות זו ברצוני להודות ולשבח את עובדי הלמ"ס הרבים, שהיו שותפים לביצוע המפקד. תודתי נתונה גם למשרד החקלאות ולחברי וועדת ההיגוי שליוו את עבודתנו בכל שלביה.עם השנים חלו תמורות רבות בענף החקלאות, כמו פירוק קואופרטיבים וארגונים חקלאיים, תהליכי הפרטה בקיבוצים ושינויים בגודל המשק החקלאי עד כדי חיסול או השבתת פעילות של משקים. נתוני המפקד צפויים לשקף את התמורות האלה ולספק תמונת מצב עדכנית, שתאפשר קבלת החלטות מושכלת".לכתבה בנושא שהתפרסמה ב-ynet בתאריך 27.3.19 - לחצו כאן