יו"ר ממ"א: יש לפתור בעיות בהידברות. הצלחנו להגיע להבנות בע"פ שאנחנו נציע שטחים חלופיים


יו"ר מרכז המועצות האזוריות בדף הפייסבוק:משתף כתבה שהתפרסמה בכלכליסט הבוקר, על האתגרים שלנו במרכז המועצות האזוריות ועל הפתרונות (הפשוטים מאוד) שאנו מציעים. הנכון הוא לפתור הכל בהידברות, להגיע להסכמות משותפות (זה אפשרי, כבר הוכחנו את זה), ללא הכנסת טריז בין רשויות, ולפעול למען הצלחת כולם.