פנייה לשר האוצר: הקפאת תיקון 116


מצ"ב מכתבו של יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג' לשר האוצר מיום 16.6.19. תיקון 116 פנייה לשר האוצר יוני 19