זהירות, הצפה: "תכנון של 2.6 מיליון דירות עד 2040 יגרום נזק בלתי־הפיך"


זהירות, הצפה: "תכנון של 2.6 מיליון דירות עד 2040 יגרום נזק בלתי־הפיך"יעדי התכנון שהציבה המועצה הלאומית לכלכלה לשוק הדיור מנותקים מהביקושים ומהתחלות הבנייה - כך עולה ממחקר שהוביל פרופ' ערן פייטלסון מהאוניברסיטה העברית ? לפי המחקר, התוצאה תהיה שגיאות תכנוניות חמורות וירידות מחירים ביישובי הפריפריה, שיעמיקו את הפערים הכלכליים והחברתייםיו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל וראש המועצה האזורית מרחבים שי חג׳ג׳ - Shay Hajaj "ממצאי המחקר מציגים תמונה בעייתית שאין להקל בה ראש. על הגופים האחראיים על התכנון בישראל לבחון מחדש את הנחות היסוד של המועצה הלאומית לכלכלה, לפיהן נקבעו יעדי התכנון ולהציע את התיקונים הנדרשים, לפני שיהיה מאוחר מדי." עוד אמר חג'ג' "המרחב הכפרי מתגייס לפתרון משבר הדיור ולהקצאת הקרקעות הנדרשות ובלבד שתישמר החקלאות, העיסוק בחקלאות ודמותה של ארץ, תוך ראיה ארוכת טווח ובשיתוף כלל הגורמים.אנחנו קוראים למוסדות התכנון לתאם עמנו מיקום והיקף הקרקעות הנדרשות לבנייה עבור הערים.״לקריאת הכתבה לחצו כאןתקציר מחקר השפעת הותמל על דמות הארץ 6.6.19השפעות הותמ"ל על דמות הארץ. הדו"ח המלא, אפריל 19