31.7 כפר בילו תמל 1074


31.7 כפר בילו תמל 1074*הועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, אישרה היום ברוב של 8 בעד ו 5 מתנגדים להפקדת תכנית תמ״ל 1074 על אדמות מושב כפר ביל״ו.**פרופ׳ פייטלסון ״יהיה כאן כאוס תחבורתי״**הפקדת התכנית מותנית באישור קבינט הדיור, עם אישורו ינתנו 60 יום להתנגדויות לתכנית.*עפ״י התוכנית תופקע לחקלאי כפר ביל״ו שני שליש מהקרקע החקלאית המעובדת. כיום מעובדים 2100 דונם, וכאמור, עפי התוכנית יישארו עם 700 דונם בלבד, עפי החלוקה הבאה: 500 דונם ותמל קרית עקרון; 700 דונם שטח תוכניות המתאר בנוסף לותמל קרית עקרון. 200 דונם קרקע משלימה לרחובות.כ- 200 מתושבי כפר ביל״ו הפגינו מחוץ לדיון, כנגד תכנית ותמ"ל קרית עקרון לפיה יועברו מרבית שטחי החקלאות של המושב לצורך הרחבת קריית עקרון.*ראשת מועצה אזורית גזר רותם ידלין*״לצערנו, היכולת להתגבר על גוף דרקוני כותמ"ל היא בלתי אפשרית בדרך בה עוצבה הוועדה.התכנית מציגה תכנון בלתי מידתי שמובל ממגבלות שגרמו לתכנון בזבזני, על חשבון השטחים החקלאיים, על חשבון תושבי כפר בילו וגני יוחנן, על חשבון ההתיישבות ותוך פגיעה בדורות הבאים.אבל אנו לא נוותר: המאבק על אדמות כפר ביל"ו וגני יוחנן לא הסתיים. תושבי המועצה האזורית גזר יוסיפו להאבק לשינוי התכנית".תושב כפר בילו אמר ״הלחץ לאורך כל הדיון היה עצום. מתכננת הועדה הודיעה שרק חברי הועדה ידברו. רצו להשתיק אותנו. בהתערבות ראשת המועצה האזורית גזר רותם ידלין ויור מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג', איפשרו לנו לדבר.״ ציין ״האדריכל הציג בראשית הדיון את התוכנית והדגיש את חשיבות התכנית לבניית מרכז עיר, מסחר, מבני ציבור שיהווה את מרכז החדש של העיר. לא שמענו את חשיבות התכנית בהיבט של יצירת יחידות דיור, שזו מטרת הותמ״ל.״*״התעקשות עיוורת לעשות טעות שתושבי קרית עקרון והמושבים בסביבה ישלמו עליה מחיר כבד״*יו״ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים שי חג׳ג׳ אמר ״יש כאן התעקשות עיוורת לעשות טעות שתושבי קרית עקרון והמושבים בסביבה ישלמו עליה מחיר כבד. אין שום סיבה לאשר את התוכנית ההרסנית. עד כה לא שמענו איך פותרים את בעיות התחבורה הקשות הצפויות. כבר נלקחו אדמות ממושב כפר בילו לטובת בנייה בקרית עקרון, ועד כה לא נבנתה אף יחידת דיור. רק לפני שבוע אישרה הועדה הפקעת 2/3 קרקעות חקלאיות ממושב מגשימים. ההחלטה לסגור מפעל חיים מפואר של דורות חקלאים ולשלוח אותם לאבטלה בכזה להט, כואבת ומצערת. אם היה מדובר במפעל פושט רגל, הממשלה היתה מתייצבת למצוא פתרון למפוטרים.הותמ״ל יצרה עודף מלאי יחידות דיור מתוכננות, כדאי קודם להתחיל לבנות ולאחר מכן, לתכנן עוד. אין כל סיבה למהר ולקבל החלטות שגויות.״ עוד אמר חג'ג' "המרחב הכפרי מתגייס לפתרון משבר הדיור ולהקצאת הקרקעות הנדרשות ובלבד שתישמר החקלאות, העיסוק בחקלאות ודמותה של הארץ. אנו קראנו וקוראים למוסדות התכנון לשבת יחד איתנו וביחד למצוא פתרונות נכונים.״*כאוס תחבורתי*פרופ׳ פייטלסון מהאוניברסיטה העברית הופיע כמומחה בפני הועדה וטען שהבדיקה התחבורתית מציגה ממצאים של כאוס תחבורתי שהלסת נשמטת אל מול הנתונים. כאוס שמוכר רק מחו"ל כמו מבנקוקיש כאן יצירה של מרקם אורבני גרוע וחדש מממזכרת בתיה ועד עקרון. לא יהיה סיכוי להתחדשות עירונית.״ פרופ׳ פייטלסון ביקש שלא להפקיד את התוכנית.״זה מוקלט ואני אומר כאן בקול רם:״ אמר ישי לוי, נציג הארגונים החברתיים חבר הועדה והוסיף ״יהיה כאן כאוס תחבורתי ותהיה גם פגיעה חברתית ממשית בתושבים הוותיקים של קריית עקרון.״רן שדה, חבר מזכירות כפר ביל״ו "אנחנו חקלאים ומתפרנסים מחקלאות העברנו לפני למעלה מעשור מאות דונם לעקרון ומאז ועד היום לא נבנה כלום.״עו״ד עמית יפרח היועמ״ש ויור אגף הקרקעות בתנועת המושבים ״החלטת הותמ״ל לגבי מושב כפר בילו מייצגת את כל תחלואי הותמ״ל, פגיעה אנושה ובלתי מידתית במושב ובקרקע החקלאית, ובאבחת החלטה תכנונית חסלנית משנה את צביון המושב לנצח אנו נמשיך להאבק לחדול את התרחבות העירונית ולהתמקד בהתחדשות העירונית.״מילכה כרמל, נציגת מרכז המועצות האזוריות ״ערכי עיבוד האדמה ושימור המרחב הכפרי, עליהן שומרות הקהילות הקטנות במושבים וקיבוצים הן נכסי צאן ברזל חיוניים למרקם חייה של מדינת ישראל, לערכי הטבע ואיכות הסביבה שלה. לצערנו ההתיישבות החקלאית נמצאת שוב בתקופת חומה ומגדל בה עליה להיאבק בפעולות שגורמות לריסוקה על ידי פקידי ממשלת ישראל והשרים האמונים עליהם, וללא שום צורך אמיתי. אנו חייבים להגן על שארית השטחים החקלאים וההתיישבות העובדת במרכז הארץ. מחובתה של הוותמ"ל, פקידיה וחברי הועדה לאזן את גישתם בעת טיפולם בהרחבת הבנייה של הערים ולוודא שמושבים אלה יוכלו להמשיך להתקיים ולתפקד כיחידות משק חקלאיות. אנו קוראים לדחות את תכניות הותמ"ל הפוגעות בשטחים חקלאיים עד לבחינת נחיצותן. שוב אנו נקראים להקיף את השטחים החקלאים "בחומה ומגדל".חה״כ אלון שוסטר ״הותמ״ל היא ועדה שמצדיקה את הביטוי ״הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות״: נכון לפתח את קרית עקרון אבל שגוי לעשות זאת תוך חיסול כפר ביל״ו כישוב חקלאי ובלתי מוסרי לקדם את זה כשאין בכך צורך מיידי.״מועצה אזורית גזר