ברכה לראש השנה


חברות וחברים,
ראש השנה שלפנינו הוא אחד מארבעה ראשי שנים בלוח השנה העברי. אבל דווקא הוא, ראש השנה החקלאי מכולם. כנאמר במשנה: "באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות".
על פי האמונה היהודית, בראש השנה נקבע גורלו של כל אדם  - וגם גורל המדינה: האם פנינו לשלום או חלילה לחרב, למלחמה ואיזו שנה לפנינו, שנת שובע או, חלילה, שנת רעב.
הקשר הזה, בין ביטחון לצמיחה כלכלית -בין ביטחון לחקלאות - חשוב גם היום.
ועל כך אנחנו נאבקים – וגם רואים פירות.
ערב ראש השנה הגענו להסכמה עם חברי הכנסת על הצורך בחקיקת חוק יסוד החקלאות שיבטיח את הענף ואת העוסקים בו.
יחד נמשיך לשמור על ענף החקלאות ולהבטיח את ביטחון המזון.
אני מבקש לאחל לכולנו שנה חקלאית ברוכה, שנה של לבלוב ופריחה וצמיחה.
שנה טובה ומבורכת
שי חג׳ג׳
יו״ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחבים