ראיון עם פרופ' רחל אלתרמן, מוסד שאול נאמן למחקרי מדיניות לאומית, הטכניון