קול קורא להגשת בקשה להכלל במאגר נשים מועמדות לכהן בועדים ממונים של אגודות שיתופיות.


ייצוג נשים בוועדי אגודות.pdf על רקע התופעה של תת יצוג של נשים בוועדי אגודות שיתופיות, יזמה הילית בן-צבי, מנהלת היחידה לקידום שיווין מגדרי בתנועה הקיבוצית, במרכז המועצות האזוריות, ובתנועת המושבים, דיונים בין משרד הרשם האגודות השיתופיות לבין התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים בהם הועלו יוזמות ורעיונות שונים ביחד לדרכים בהן ניתן להתמודד עם תופעה זו ולגרום להגדלת הייצוג הנשי בןועדי ההנהלה של האגודות השיתופיות.

לפי הנתונים שנבדקו, יצוג הנשים בוועדים של מרבית האגודות הוא נמוך ביותר. בקיבוצים, בהם היצוג הוא הגבוה ביותר, הוא עומד על 21% בממוצע בלבד. באגודות קהילתיות הוא יורד ל – 18% ובמושב עובדים הוא עומד על 4% בלבד!.

לאחר תהליך של כשנה וחצי, אשר לווה גם ע"י המחלקות המשפטיות של התנועות (התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים), פרסם רשם האגודות, עו"ד מירון הכהן, גילוי דעת, המדגיש כי משרד רשם האגודות רואה חשיבות רבה בשילוב ויצוג נשים בועדי אגודות שיתופיות, ומציע מספר דרכים בהן אגודות יכולות לקדם שילוב נשים בוועדיהן. בגילוי הדעת, מדגיש הרשם את הצורך לפעול באופן אקטיבי למימוש עקרון השיוויון, שהוא עקרון יסוד במשפט הישראלי ואצל גופים בינלאומיים העוסקים באגודות (קואופרטיבים). הוא קובע כי "קיימת חובה אקטיבית על אגודות שיתופיות לקדם שיוויון מגדרי וייצוג הולם לאוכלוסיות שונות ברשויותיה המייצגות את חבריה".

בין הצעדים המומלצים בגילוי הדעת, נקבע הצורך בהכשרה של נשים לתפקידי ניהול, העלאת מודעות ופנייה יזומה, התאמת תפקידי הניהול צרכי הורים, וכן הבטחת יצוג הולם ע"י קביעה בתקנון האגודה עדיפות לנשים בהתמודדות על תפקידים.

קול קורא להגשת בקשה להכלל במאגר נשים מועמדות לכהן בועדים ממונים של אגודות שיתופיות.

קול קורא להגשת בקשה להיכלל במאגר נשים מועמדות לכהן בוועדים ממונים של אגודות שיתופיות _ משרד הכלכלה ו

 

 

-