13.3.20: המלצות ודגשים לניהול המועצה האזורית במשבר הקורונה


מצ״ב מצגת ממרכז המועצות עם המלצות ודגשים בהתנהלות המועצה בעקבות משבר הקורונה. 

אנחנו כאן במרכז המועצות לשירותכם.

התנהלות המועצה בחירום משבר הקורונה מרכז המועצות האזוריות...pdf