קורונה: הסברים בתאית (לעובדים התאילנדים), נכון ליום 13.3.20