הנחה מיוחדת לוועידת משוב


הנחה מיוחדת לוועידת משוב.על מנת לזכות בהנחה יש להקליד את הקוד AZORIOT(400 ₪ לכרטיס) להלן קישורים לוועידות:ועידת ישראל לגינון ופיתוח הנוף ה- 3ועידת קלינטק למיחזור ה- 2