26.3.20: 3 מסמכי מדיניות ותקנות בנוגע לעבודות מוסדות התכנון שפורסמו בימים האחרונים:


לכבוד ראשי מועצות

לכבוד מהנדסי ועדות ומועצות

 

לשימושכם מצרפת כאן 3 מסמכי מדיניות ותקנות בנוגע לעבודות מוסדות התכנון שפורסמו בימים האחרונים:

 

  1. תקנות שעת חירום - דחיית מועדים בהליכי תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר, שנחתמו ב-25.03.20.
  2. מכתב של מנהלת מינהל התכנון בנושא היערכות מערך התיכנון והרישוי לתקופת משבר הקורונה מה-25.03.20.
  3. מכתב של מנהלת מנהל התכנון מיום -23.03.20 בנושא נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים.

 

באופן עקרוני החל מה-15.03.20 התקנות "מקפיאות" מועדים שקבועים בחוק ובתקנות, כולל בחוק הותמ"ל, וכן מועדים שנקבעו בהחלטות מוסד תכנון.

התקנות מחריגות חלק מההליכים, שביחס אליהם לא תהיה הארכת מועדים והם יתקיימו כסדרם, (במידה ומתקיימים התנאים הקבועים בתקנות), ובראשם את הליכי הרישוי, הוצאת היתרים וכיו"ב.

 

שימו לב שדלית זילבר ציינה במכתבה שלאור העובדה שמשק הבנייה הוגדר כמגזר חיוני בתקנות החירום, יצאה הנחיה ממשרד הפנים והשלטון המקומי לכלול את עובדי רשות הרישוי (עובדי רישוי, מידענים, פקחים) ברשימת העובדים החיוניים של הרשות המקומית.

 

לרשותכם (מרחוק)

הרבה בריאות ושמרו על עצמכם

 

--- מילכה

___________________________________

מילכה כרמל

ראש תחום תכנון וקרקעות | מרכז המועצות האזוריות

נייד: 050-9204808 | משרד: 03-6929018 |  [email protected]

בקרו אותנו באתר החדש:  mhh.org.il

הצטרפו אלינו בפייסבוק: מרכז המועצות האזוריות

cid:image001.jpg@01D1C230.A9E80930

 

_נוהל_פעילות_מוסדות_תכנון_ארציים_ומחוזיים_במשבר_הקורונה_2020_37.pdf.pdf

היערכות מערך התכנון והרישוי לתקופת משבר הקורורנה.pdf

25.03.20 תקנות שעת חירום הליכי תכנון ורישוי.pdf

עידכוני קורונה ממא