29.3.20:מכתב לשר החקלאות - עצירת יבוא חקלאי שלא לצורך למדינת ישראל


שלום לכולם,

בנושא החקלאות: הוצאנו כמה מכתבים משותפים עם הארגונים החקלאיים לראש הממשלה, לשר החקלאות, לועדת הכספים ולוועדת הקורונה

מעדכן שביום חמישי פנו אליי ממשרד ראש הממשלה, העליתי את נושא השמדת התוצרת בגלל סגירת השווקים, המלונות והמסעדות, וכבר מתחילים לגבש פתרונות, בהם שמשרד הביטחון ירכוש תוצרת לפני השמדה

אנחנו ממשיכים לעשות כל שביכולתנו על מנת לסייע לחקלאות הישראלית.

שי חג׳ג׳

יו״ר מרכז המועצות האזוריות מכתב לשר החקלאות ייבוא בקורונה.pdf1.pdf.pdf.pdf