5.4.20:סיכום פגישת מנהלי חינוך עם המנהל לחינוך התישבותי


שלום וברכה,

היום, 5.4.20 - התקיימה פגישת עבודה חשובה ומשמעותית עם כל בעלי התפקידים הבכירים במנהל לחינוך התיישבותי.

על סדר היום: האתגרים איתם מתמודדים מנהלי החינוך במועצות עכשיו, כמו גם התארגנות ליום שאחרי. סיכום פגישה מנהלי חינוך בזום.pdf