6.4.20 המלצות לציבור לשמירה על בריאות נפשית בזמן הסגר