תיירון מס' 24 – עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית וכפרית


לקראת ראש השנה מצורף לעיונכם קישור לתיירון מס' 24 – עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית וכפרית שמתאר מקצת הפעילות בתחום.