31.5.2020 דוח מעורבות חברתית של צעירים בתקופת הקורונה


מעורבות חברתית של צעירים/ות בתקופת הקורונה 

במהלך חודש מאי ערכנו באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה סקר אינטרנטי מייצג בקרב 500 משיבים סגילאי 18-35, המהווים מדגם מייצג של הצעירים /ות במדינת ישראל .

דוח זה , בהובלת קרן גנדיר והרשת להתנדבות ישראלית מסכם את ממצאי הסקר בנושא מעטרבות חברתית של צעירים/ות בתקופת הקורונה 

דוח צעירים (5).pdf