25.5.2020 העברת סמכויות ותחום פעולה משר האוצר לשר הפנים תכנון ובניה משאל טלפוני