27.5.2020 מתווה חזרה לשגרה מדורגת ואורחות חיים בפעילות החינוך הבלתי פורמלי