המתווה המהודק של חגי תשרי

עידכון אחרון 7.10.20 שעה 17:00


לכבוד

ראשי המועצות, מנכ"לים, גזברים, מנהלי מחלקות במועצות האזוריות

שלום רב,

בדף הנוכחי נעדכן בהנחיות לקראת המתווה המהודק של חגי תשרי, באופן רצוף.

שי חג'ג' יהיה משקיף בקבינט הקורונה, וייצג את המועצות האזוריות. 

6.10.20: הארכת ההכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה עד ל-13 באוקטובר 2020

הנחיות לסגר- מתכונת עבודה בחירום ברשויות המקומיות, משרד הפנים 25.9.20

הנחיות הלכתיות- חג סוכות - מאת הראשון לציון הרב הראשי לישראל יצחק יוסף

מסמך משרד הבריאות: ריכוז ההוראות העיקריות להפעלת מסגרות לילדי עובדים חיוניים 5.10.20

5.10.20: משרד הבריאות: הוראות מנהל- פעילות בלתי פורמאלית למטרות התנדבות 

חוברת להורים "משפחה בסגר", מאת "משאבים", פיתוח משאבי התמודדות מיסודו של המרכז לשעת חירום

מתחמי בדיקות קורונה, בין הימים 4-10 באוקטובר 2020 

ארנונה לעסקים: שר הפנים אריה דרעי חתם על תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עד יוני 2021. הרשויות המקומיות ישופו בסכום כולל של כ 1.3 מיליארד שקלים בשל אובדן ההכנסות בגין הנחות אלה.

מנגנון פטור מתשלום ארנונה לעסקים שנפגעו - נוסח סופי כולל נוסח הצהרת גזבר

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

אתר משרד הפנים

בנוסף, יינתן ממשרד הפנים סיוע לרשויות המקומיות - כל רשות תתעדכן מהמחוז בגובה סל הסיוע.

הנחיות לסגר החל מיום שישי 25.9.20, יום כיפור, סוכות ושמחת תורה:

קבינט הקורונה אישר הבוקר (שישי 25.9.20) את התקנות בדבר הגבלת פעילות במקומות עבודה התקנות קובעות כי החל מיום  ה- 25.9.20 ועד ליום ה-10.10.20 תוגבל הפעילות במקומות העבודה לחלוטין למעט מקומות העבודה המצויינים בקובץ המצורף, מטעם איגוד מנהלי רישוי עסקים.

יום שישי 25.9.20: הממשלה אישרה במשאל טלפוני את התקנות הבאות:

1. * תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה - הגבלות שהייה במרחב הציבורי:*
תקנות משרד הבריאות למגבלות נוספות בסגר המלא שהחל היום בשעה 14:00.

להלן המגבלות שהתווספו:

א. היציאה המותרת ממקום המגורים לפעולה או למטרה שהותרה, תהיה רק בתחום היישוב בו מצוי מקום המגורים של האדם (למשל קניה במרכולים או מוצרי פארם)- לתושבי המועצות: הכוונה לעיר הסמוכה ביותר ליישוב מגוריו. למעט, לגבי פעולות או מטרות שלא ניתן לבצע ללא יציאה מיישוב מגוריו של אדם (למשל, עובד חיוני היוצא למקום עבודתו המצוי מחוץ לעיר, או אדם היוצא לסייע לאדם בעל קושי המתגורר ביישוב אחר).

ב. לא תותר יציאה ממקום המגורים לטיסה, למעט אחת מהסיבות הבאות בלבד: 

*לפעולה או למטרה המותרת לפי התקנות (כגון לצורך רפואי) 

*בנוסף, ועל מנת שלא לפגוע בהסתמכות של הנוסעים שרכשו כרטיסי טיסה עד ליום זה, תותר טיסה של מי שרכש כרטיס טיסה עד להיום 25.9.20, לכל צורך. 

*ייקבע מנגנון של אישורים חריגים על-ידי מנכ"ל משרד התחבורה, לגבי טיסה של אדם שאינה לאחד הצרכים המותרים, ולמי שרכש כרטיס אחרי התאריך שנקבע (25.9).

ג. תבוטל אפשרות היציאה לצורך טיפול "רפואה משלימה", ותאסר האפשרות לפתוח מקום ציבורי ועסקי למתן טיפולי רפואה משלימה לציבור. 

**יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהאפשרות לקבלת טיפול רפואי, שבהתאם לחוק כולל טיפול על ידי כל מטפלי מקצועות הבריאות: פסיכולוג, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, תזונאי-דיאטן, קרימינולוג קליני, פודיאטר, פודיאטר מנתח וכירופרקט.

ד. הפעלת מקום לאימון של ספורטאי תתאפשר רק עבור ספורטאי בין לאומי, ולא עבור כל ספורטאי תחרותי.

ה. תותר יציאה לברית או הלוויה - רק של בן משפחה קרוב (סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה של בן זוג, אח או אחות וילדיהם, דוד ודודה).

ו. תותר יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי גם למרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו, יחד עם מלווה אחד.

2. החלטה על הקצאת חיילים לסיוע למשטרת ישראל במשימת אכיפת הוראות חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

הממשלה אישרה הקצאת 500 חיילים נוספים לתגבור משטרת ישראל לצורך משימה זו כך שמספר החיילים הכולל יעמוד על 1,500 חיילים. על פי המנגנון שנקבע בהחלטת הממשלה, ניתן יהיה להגדיל את מספר החיילים ב-500 נוספים בהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון הפנים.

הנחיות לסגר:

4_6007852527691761304.pdf

---------------

כמה הבהרות- מתעדכן:

חינוך:

מערכת החינוך- תיסגר החל מיום חמישי 17.9.20 ותעבור ללמידה מקוונת (פעוטונים, גני ילדים ובתי הספר). מכתב מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי

חינוך מיוחד, פנימיות וחריגים נוספים ייפעלו כמפורט בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תתאפשר למידה מרחוק ככל האפשר). מתווה ילדים ונוער בסיכון

חינוך מיוחד בחירום

הסעות לחינוך מיוחד- יימשכו כרגיל.

תלמידים משולבים עם סל אישי זכאים למענה כאשר בית הספר פתוח. אם בית הספר סגור ואין מענה- אין הגעה לבית הספר.

החינוך הלא פורמאלי -  מופיע בקובץ התקנות (סעיף 28) - הכוונה לחינוך מיוחד, נוער בסיכון

תשובה לגבי השאלות בעניין מעונות/גנים פרטיים- ארגון המעונות הפרטיים הודיע, באופן חד צדדי, על חזרתם לעבודה לאחר ראש השנה, בשל אי הסדרת הנושאים הכספיים איתם. נדגיש כי אין הכוונה למעונות היום המפוקחים או לגני הילדים 3-6, הפועלים תחת משרד החינוך. מערכות אלה- ייסגרו החל מיום חמישי 17.9.20. להודעה הרישמית על סגירת כל המסגרות מלידה עד גיל 3 (למעט לעובדים חיוניים).

סייעות- בהחלטת הרשות המקומית להוציא לחופשה מרוכזת. סייעות בהחרגה מסויימת, למסגרות החינוך המיוחד, לרבות מלוות בהסעה, רפואיות וכיוב'- ימשיכו לעבוד אם המסגרת פעילה.

חוזר מנכ"ל- הפעלת שירותי הרווחה, מרכזיםפ לאזרחים ותיקים- מעודכן ל 16.9.20

פעילות שירותי הרווחה בתקופת הסגר

עבודה במגזר הציבורי

מעבר ל 30%-50% כח אדם.

אתר משרד הבריאות- לראשי המועצות

משרד הבריאות פתח לראשונה עבור ראשי המועצות האזוריות אתר ייעודי עם מידע מלא ועדכני לגבי תחלואה ביישובים. מדובר במערכת שמאפשרת מבט מעמיק לתוך נתוני התחלואה היישוביים ובקרוב יירשמו בה שמות. האתר מתעדכן כל 20-30 דקות ומטרתו לבצע ניתוחים מעמיקים של התחלואה. מייל מפורט עם טפסים למילוי- נשלח לראשי המועצות ולמנכ"לים- ממרכז המועצות.