12.11.20: לאחר מאבק ראשי המועצות: הקלות בתיקון 116