הארכת הצו להמשך הוועדות חזותית במוסדות לך תכנון ובניה עד 26 פברואר 2021