מבצע איסוף שאריות חומרי הדברה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה