סיכום דיון התנעה מיום 18.11.20 "המועציאדה הראשונה"