קיום ישיבה מקצועית על יוזמות בשטחי המועצות האזוריות לשנת 2021