6.8.2020: היכרות וקיום פגישת עבודה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ומנכ"ל מרכז השלטון המקומי