הזמנה ליום החקלאות בכנסת - 1 בנובמבר 2016


יום החקלאות בכנסת יתקיים ב- 1 בנובמבר 2016.מי שטרם נרשם לאישורי הכניסה לכנסת, נא לשלוח פרטים אישיים הכוללים:
  • שם מלא, בדיוק כפי שמופיע בתעודת זהות
  • מס' ת.ז.
  • תפקיד
  • מס' טל. נייד
את הפרטים הנ"ל יש לשלוח אל יהודית אושרי – מייל: [email protected].יום החקלאות בכנסת - 1 בנובמבר