הוספת נציג מרכז המועצות האזוריות לועדה לבחינת חלופות הכנסה למשק המשפחתי