עמיר ריטוב נשא ברכת שנה טובה בטקס במפקדת מג"ב


בטקס במפקדת מג"ב בירך עמיר ריטוב בשם המועצות האזוריות.עמיר הדגיש בדבריו את הקשר ארוך השנים בין המועצות האזוריות למג"ב, את המשפחתיות ואת הגאווה שאנחנו חשים כלפי לוחמות ולוחמי מג"ב. כמו כן דיבר עמיר על כך שלוחמי מג"ב נותנים מענה לביטחון במרחב הכפרי.שנה טובה במגב