פנייה חוזרת בעניין מינוי נציגי המועצות האזוריות לועדות המשנה למועצה הארצית