צורך חיוני לפתיחה אחראית ובטוחה של הנופש המשפחתי "האטרקציות" לכלל בני המשפחה