תפקידי הועדה

 • ליווי הנושאים הכלכליים המטופלים ברמת מקרו ע"י מרכז המועצות האזוריות, כגון: מענק איזון, קריטריונים למענקי פיתוח, מדד סוציואקונומי, מדד טיפוח ועוד.
 • בחינת הנושאים הספציפיים העולים כל שנת תקציב בחוק ההסדרים וחוק התקציב.
 • המלצות הועדה לאחר דיוניה מועברות להנהלת מרכז המועצות האזוריות לבחינה ולקבלת החלטות.

תחומי עיסוק הועדה

 1. חוק התקציב, חוק ההסדרים.
 2. מדד סוציואקונומי.
 3. מדד טיפוח.
 4. מודל מענק תגבור ביוב במועצות האזוריות.
 5. מענק איזון ומענקי פתוח.
 6. גיוס הון חוץ בנקאי.
 7. הצעת חוק העיריות.
 8. כנס כלכלי שנתי.

חברי הוועדה

שם תפקיד מועצה טלפון נייד דוא"ל
אלי ברכה ראש המועצה חוף השרון 09-9596502 052-8064448 eb@hof-hasharon.co.il
יו"ר הועדה
יוסי קנדלשטיין ראש מו"א גדרות 88549103 050-7239830 moaza@gderot.muni.il
ניר זמיר ראש מו"א בני שמעון 89915801 050-5645070 nirz@bns.org.il
יצחק חולבסקי ראש מו"א  מגידו 49598453 052-3790600 lishka@megido.org.il
דוד יפרח ראש מו"א שדות דן 732230626 050-5354882 chani@sdan.org.il
  יוגב שריד  תנועת המושבים  המושבים 03-6099300 050-3040430 yogev@mbtm.org.il
משה ליבר ראש המועצה חבל יבנה 08-8622100 050-5315620 Ella.s@hevel-yavne.org.il
גיורא זלץ ראש המועצה  הגליל העליון 04-6816620 052-3222215 malkim@galil-elion.org.il
דורון שידלוב ראש המועצה ברנר 08-9413390 054-4275124 orna@brener.org.il
מנשה דוד גזבר עמק חפר 09-8981640 054-9290122 MENASHED@HEFER.ORG.IL
דגן לוין היחידה הכלכלית הקיבוצית 6925333 054-6741350 dagan@tkza.co.il
ישראל מלאכי גזבר מטה בנימין 29977236 052-6051105 ISRAELM@BINYAMIN.ORG.IL
יוסי שמעוני גזבר עמק חפר 04-6816625 054-4959017 yossi@galil-elion.org.il
נתן קוסקס גזבר מנשה 04-6177303 052-8902333 DLIT@MENASHE.CO.IL
יצחק אגוזי גזבר דרום השרון 03-9000550 054-4533552 EGOZI@DSHARON.ORG.IL
שמעון קרן צבי גזבר שער הנגב 08-6806218 054-6755123 shimonk@sng.org.il
צחי ורמוס מנכ"ל יובלי העמק 04-6520043   tzachw@emekyizrael.org.il
אלון היימן מנכ"ל החברה הכלכלית עמק חפר 09-8981674 054-4921643 alonh@hefer.org.il
אריק דאובה גזבר נחל שורק   052-8990202 zipih@hrhevron.co.il
דוד גמליאלי גזבר גזר 08-9274055 052-4879978 anat@Gezer-region.muni.il
אלון מררי רו"ח אלון מררי ושות' 03-5625211 050-5354890 margad13@walla.co.il
הדסה אלמוג כלכלנית מרכז המועצות 36235286 050-5984499 hadasaa@mashcal.co.il
איציק אשכנזי מנהל  מרכז המועצות 03-6929918 050-5313133 izik@azoriot.co.il