קרקעות לבניה יש בשפע - חייבים לשמור על הטבע!

חוק הותמ"ל התקבל במטרה מוצהרת לתת בידי השלטון המרכזי כלי בלתי שיגרתי ויוצא דופן להגדלה מהירה של היצע יחידות דיור, ובכך להתמודד עם משבר הדיור בישראל. חוק הותמ"ל וקודמו חוק הוד"ל, באו ליצור הליך תכנוני ומנגנון ביצועי, שיבטיחו אספקה ו'ייצור' מהירים של יחידות דיור חדשות.

עד סוף 2015 נדונו בוועדות הוד"ל והתמ"ל, כשמונים תכניות בהיקף של כ-190 אלף יחידות דיור ובשטח כולל של כ-85 אלף דונם. מרבית השטחים הם שטחי המועצות האזוריות – שטחים חקלאיים ופתוחים כאחד, שהיקפם לא ידוע. על פי הערכות המועצה הלאומית לכלכלה במדינת ישראל עד שנת 2040 יש צורך בתוספת של מיליון וחצי יח"ד.

במידה והועדה (הותמ"ל) תמשיך בתכנון מתחמים בעלי מאפיינים דומים – יהיה צורך בהפשרה של בין חצי מיליון לשבע מאות אלף דונם של שטחים חקלאיים ופתוחים בשולי הערים, קרי, בשטחי המועצות האזוריות. מדובר על סדר גודל של כ- 600 אלף דונם מצפון לבאר שבע (ללא הנגב), אשר משמעותם: הפשרה של כ-7.5% משטחי המדינה. בנוסף, ישנם 44 ישובים כפריים הממוקמים במרקמים עירוניים. ישובים אלו עלולים לשנות את אופיים ולהוות "שכונה" בעיר, תוך איבוד השטחים החקלאיים לטובת פיתוח עירוני, ראו דוגמת כפר ביאליק, צופית ומושב עוזה.