בשנים האחרונות, מספר הבקשות לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות עלה מאוד, וכיום מדובר בעשרות ועדות גבולות בשנה, ובהיקפים של עשרות אלפי דונם בשנה. לעיתים מתמודדת מועצה אזורית בו זמנית עם מספר ועדות לשינוי תחומי שיפוט עם מספר רשויות מקומיות.
לאור תכניות הותמ"ל שפורטו לעיל, צפוי שמספר הועדות והעברת השטחים ייגברו בשנים הקרובות. מספר ועדות גבולות שהוקמו בכל שנה, מתוך אתר משרד הפנים - ועדות הגבולות הפועלות כבר שנים ארוכות במתכונת ארעית וזמנית. מדובר בוועדות שהוקמו עם השנים בכל מקום שבו עלתה לדיון סוגיית שינוי הגבולות הגיאוגרפיים, סוגיית חלוקת הכנסות בין רשויות כמו גם שינוי מעמד מוניציפאלי. - בשנת 2016 פועל משרד הפנים להקמת 6 ועדות גבולות גיאוגרפיות קבועות שידונו בסוגיות של שינוי גבולות, חלוקת הכנסות בין רשויות ושינוי מעמד מוניציפאלי הוועדה הראשונה נמצאת בהליך הקמה ותעסוק באזור מטרופולין חיפה, להרחבה.
- לצורך התמודדות עם ועדות מרחביות אלו - נציגי מרכז המועצות האזוריות באמצעות ועדת תכנון וועדת קרקעות לומדים את התחום, הקריטריונים ודרכי פעילות הועדות הגיאוגרפית, על מנת לגבש עמדה ולתת כלים בידי המועצות האזוריות לעת התמודדותן עם דרישות לשינויי שטחי שיפוט וחלוקת הכנסות חדשה במרחבן.


חברי הוועדה

 

משה דוידוביץ יו"ר  ראש מ.א. מטה אשר
רותם ידלין ראש מ.א. גזר
גלית שאול ראש מ.א. עמק חפר
אופיר ליבשטיין ראש מ.א. שער הנגב
יורם קרין  ראש מ.א. עמק המעיינות 
יוחאי דמרי  ראש מ.א. הר חברון 
דני עברי ראש מ.א. משגב 
איציק אשכנזי סמנכ"ל  ממ"א
מירב בן שימול ראש תחום אסטרטגיה וצעירים