ליאורה
מזכירת המנכ"ל
03-6929918
חקלאות, קיימות וסביבה
03-6929018