אחד המאפיינים המרכזיים של היישובים במרחב הכפרי הוא הנוי העשיר והמגוון, המקנה תחושת מרגוע ואזור פנאי ונופש לתושבים. בשנים האחרונות, עם תחילת משבר המים, עלייה בעלויות הטיפול והעלייה במודעות הסביבתית כפונקציה של שימוש במינים שאינם מותאמים לאקלים הישראלי ושימוש בחומרי הזנה כימיים- החלה חשיבה מחודשת של שימור הקיים לנו ולדורות הבאים.

בדף זה אספנו עבורכם מידע יישומי, שגובש ע"י שרות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות במגוון נושאים הקשורים בגינון חכם, יעיל וחסכוני.