מליאת ארגון המועצות האזוריות

  • מרכז המועצות האזוריות הוא הארגון היציג של כלל המועצות האזוריות בישראל, 54 במספר ומבחינה משפטית הוא עמותה רשומה.
  • כנס ראשי המועצות האזוריות מהווה אסיפה כללית של המרכז ובוחר את ההנהלה.
  • האסיפה הכללית בוחרת את היו"ר ואת המנכ"ל.

אסיפה כללית 

  • הנהלת מרכז המועצות האזוריות.
  • ההנהלה מורכבת מ-20 חברים, כולל היו"ר והמנכ"ל.
  • רשימת חברי הנהלת המרכז.
  • פרוטוקולים מישיבות הנהלת המרכז.

מזכירות

  • המזכירות כוללת את היו"ר, המנכ"ל, הסמנכ"ל ועוד 4 ראשי מו"א.
  • רשימת חברי המזכירות.

[