לפני מספר שנים התארגנו מנכ"לי המועצות האזוריות ומידי מספר חודשים הם מקיימים כנסים חד יומיים, בהם דנים בנושאים משותפים הקשורים בעבודת המנכ"ל.

בין הנושאים הנידונים: קשרי תושב – ישוב - מועצה אזורית1, משאבי אנוש, איכות סביבה ועוד.

המפגשים נערכים בעזרתו של מפעם עמק יזרעאל מרכז המועצות, אשר שותף להכנת הכנסים ולפעילויות שהן תוצאה של הכנסים.