ועדת הביקורת פועלת כרשות מבקרת בלבד על-פי הסמכויות שהוקנו לה מתוקף התקנון והחוק.

לכאורה רשאית ועדת ביקורת לבקר ולבדוק את כל פעולות העמותה, אולם מאחר ונעשית ביקורת שוטפת על ידי רואה החשבון, מתרכזת הועדה בבדיקת קיום החלטות, ביצועם עפ"י הנהלים וכו'.

הועדה משמשת גם ככתובת לבדיקות "אד-הוק", המתקבלות מחברי העמותה ובעלי התפקידים השונים.


חברי הועדה

                                                               ועדת ביקורת

שם

תפקיד

נייד

מייל

אדיר נעמן - יו"ר

ראש מ.א. שפיר

050-5550206

lishka@shafir.org.il

איתמר רביבו

ראש מ.א. חוף אשקלון

052-2238844

rachelb@hof-ashkelon.org.il

 

קובי אביבי

ראש מ.א. באר טוביה

050-7969445

lishka@beer-tuvia.org.il