פרוטוקול וועדת רווחה מיום 28/1/2018


בישיבת וועדת רווחה מיום 28/1/18 עמדו על סדר היום הנושאים הבאים:
  1. פרויקט בן ממשיך.
  2. לימודים אקדמיים מכווני מרחב כפרי במכללות בארץ.
  3. פרויקט יתד (צעירים בסיכון).
  4. סיכום שנת עבודה 2017.
  5. תכניות ל- 2018.
  6. כנס מנהלי רווחה 2018.
פרוטוקול וועדת רווחה 28.1.18