פרוטוקול ועדת השרים למאבק באלימות בנושא הפשיעה החקלאית


מצורף לעיונכם פרוטוקול ישיבת ועדת שרים למאבק באלימות מיום 9.5.2018.ראוי לציין כי השרים נענו והבינו את צו השעה ויפעלו במרץ למציאת פתרונות לבעיה.