פרוטוקול וועדת רווחה 9.6.15


בין הנושאים שנידונו בוועדה:
  1. דרגת מנהל המחלקה
  2. סוגית ה 82.5%
  3. סולם שכר
  4. גמול השתלמות/תוספת מ.א.
  5. שעות כוננות
  6. תהליך הפרישה
  7. ההבדל בין שכר בכירים לשכר מנהלים עפ"י הסכם שכר
  8. אי התייחסות למספר הכפיפים
  9. מכרזים
 לסיכום המלא כנסו: פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה 9.6.15