הכנס הלאומי בנושא אתגרי הביטחון במרחב הכפרי מועצות אזוריות וישובי קו-התפר