קול קורא להשתתפות במימון לפיתוח שטחים ציבוריים פתוחים