מאבק בהצעת החוק העוסקת בהחמרת האכיפה והענישה של דיני התכנון והבנייה


מטה ההתיישבות ומרכז המועצות האזוריות שלחו מכתב דחוף אל יו״ר ועדת הפנים של הכנסת ח״כ דוד אמסלם בנוגע להצעת חוק התכנון והבנייה - תיקון 109, העוסקת בהחמרת האכיפה והענישה של דיני התכנון והבנייה.במכתב, מבהירים הארגונים כי בדומה לעמדות של לשכת עורכי הדין והארגונים החברתיים, אכן יש צורך חיוני לאכוף את דיני התכנון והבנייה, אולם הדרך בה הולכת הצעת החוק הנה שגויה מיסודה: מצד אחד, מחמירה הצעת החוק בצורה קיצונית את צעדי האכיפה והענישה, תוך צמצום מאסיבי של המעורבות השיפוטית בתהליך, ותוך הקניית סמכויות מנהליות בהיקף שאינו תואם מדינה דמוקרטית; מצד שני, מתעלמת הצעת החוק מהכשלים והקלקולים בהליך המייגע של התכנון והוצאת ההיתרים בישראל.עוד מדגישים הארגונים, כי דברים אלו יפים במיוחד ככל שמדובר במגזרים כמו המגזר החקלאי, הנתון במשטר קרקעי-רגולטורי משולש ומסורבל: הן של דיני התכנון והבנייה, הן של הביורוקרטיה של רשות מקרקעי ישראל, והן של הרגולציה החקלאית.הארגונים גם מבהירים, כי התיקון המוצע סותר את מדיניות התכנון הנוכחית שעודכנה אך לאחרונה, שבאה לבזר להקנות סמכויות למוסדות התכנון המקומיים, וכעת מקנה סמכויות דרקוניות לרשות אכיפה ארצית.מטה ההתיישבות דורש, כי בהתחשב בהיקף, בקיצוניות ובהשלכות הרחבות של הצעת החוק, לרבות תחולתו הרטרואקטיבית, יש לאפשר תקופת התארגנות ראויה הן של מוסדות התכנון, הן של מוסדות התכנון והאכיפה והן של האזרחים, ולקבוע כי התיקונים הכלולים בה יכנסו לתקפם בתוך תקופה שלא תפחת משנתיים ממועד כניסת החוק לתוקף.על המכתב חתומים עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות, עו"ד מיכה דרורי, יועמ"ש התנועה הקיבוצית, עו"ד עמית יפרח, יועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות בתנועת המושבים, עו"ד דודו קוכמן, יו"ר האיחוד החקלאי, ואמיתי פורת, מזכ"ל הקיבוץ הדתי.למכתב המלא לחצו כאן