כנס איגוד שנתי שלטון מקומי למנהלי לשכות ראשי רשויות ומועצות ‎


.הכנס השנתי של מנהלי/ות לשכת ראש הרשותלחצו כאן ללוח הזמנים ולכל הפרטיםלמידע כללי וברורים ניתן לפנות לאחת מהאפשרויות הבאות:
  • לתמיכה טכנית בעת הרישום ניתן לפנות למיכל שחם וייסמן: register@masham.org.il או 03-6844227.
  • עדי דורה - רכזת השתלמויות לברורים בנושא תוכנית הכנס וסדר היום: adid@masham.org.il או 03-6844252.
  • נירה בראונשטיין - רכזת מנהל תלמידים לברורים בנושא רישום: nira@masham.org.il או 03-6844253.
  • סיגל דוידסון - מזכירה ומנהלת חשבונות של מינהל הדרכה: sigald@masham.org.il או 03-6844291.
  • לברורים בנושא תשלום דמי החבר לאיגוד: dof9200@gmail.com או 052-2032867