15.4.20:מכתב לרוה"מ - החזרת המפעלים במרחב הכפרי לעבודה